Peptik ülser hastalığının belirtilerinin en başında hastanın karnın üst kısmında midesinin olduğu yerde hissettiği yanma kaynama ekşime ve ağrı gibi belirtiler gelmektedir Bu belirtilerin her zaman ülserle ilişkili olduğunu söyleyebilmek mümkün değil bu belirtiler aynı zamanda gastrit lerin safra kesesi taşlarının pankreas hastalıklarının Böbrek hastalıklarının Hatta akciğer ve kalp hastalıklarının belirtileri de olabilirler Bu belirtileri olan hastalarda fizik muayene bulgularının bu belirtiler eşlik edip etmediği bu belirtilerle birlikte olup olmadığı da büyük önem taşır özellikle yemeklerden önce ortaya çıkan ağrıların yanmaların olduğu hastalarda aç kaldığı zaman bu belirtilerin şiddetli olduğunu ifade eden hastalarda peptik ülser hastalığına şüphelenmek mümkündür onikiparmak bağırsağı ülseri olan hastalar uzun süre açlığa dayanamazlar Bu nedenle bu hastaların açlık hissettikleri semptom ve belirtiler hekim için büyük önem taşır Kim hasta da özellikle mide ülserleri olan hastalarda da bu ağrılar Bu kez yemeklerden sonra ortaya çıkar yemeğin cinsine çeşidine miktarına bağlı olmaksızın yemeklerden yarım saat bir saat sonra ortaya çıkan ağrılar veya az önce sözünü ettiğimiz yanma kaynama ekşime gibi belirtiler mide ülserinin belirtileri olabilir Tabii eşlik eden reflü semptomları dediğimiz yediklerinin ya da mide içeriğinin arıza yemek borusuna geri kaçması şeklinde ortaya çıkan göğüste yanma hissi boğazda yanma hissi ses kısıklığı öksürük gibi belirtilerde peptik ülser hastaları da sık gördüğümüz belirtilerden dir